1 Item(s)

Skorpio 942301007 Handheld Terminal

by Datalogic

Skorpio GUN, 802.11b/g CCX V4BT,28-Key N

942301007

$1,863.00

1 Item(s)